K uložení betonové směsi do vzdálených nebo těžko přístupných míst lze použít čerpadlo na beton s výložníky o délce 20 metrů až 52 metrů. Čerpatelnost betonové směsi ovlivňuje několik faktorů (kvalitní a vhodné čerpací zařízení, správně dimenzované potrubí, správná konzistence betonu, ale i zkušenosti obsluhy čerpadla). Správná konzistence a složení betonu musí být takové, aby při čerpání betonové směsi nedocházelo k ucpání potrubí.

NTA2Nj